Er hangt iets in de lucht: bewustzijn over binnenklimaat in kantoren

Wellicht hoor je de volgende klachten op kantoor: het is te warm, te koud, het tocht of de lucht is te droog. Het zijn signalen dat de luchtkwaliteit onvoldoende is.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen binnenklimaat en de gezondheid en productiviteit van medewerkers. De Amerikaanse Harvard University heeft toonaangevend onderzoek gedaan naar de fundamenten van een gezond gebouw. Zij onderscheiden 9 factoren die van directe invloed zijn op het welzijn en welbevinden van medewerkers. Deze zijn: ventilatie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en uitzicht, luchtvochtigheid, geluid, stof en vuil, veiligheid en waterkwaliteit. Daarnaast hebben het ontwerp van een gebouw, de installaties en het onderhoud en het beheer ervan, ook impact op het welzijn en welbevinden van medewerkers.

Wees je bewust van de validiteit van de geldende luchtkwaliteitsnormen

Het is belangrijk om te laten controleren of het binnenklimaat voldoet aan de geldende normen, zeker als er klachten zijn. Jouw personeel brengt immers een groot gedeelte van hun tijd op kantoor door. Maar daarmee is de kous nog niet af! Stel dat de luchtkwaliteit voldoet aan de geldende normen, dan betekent het niet dat de kwaliteit voldoende is voor jouw medewerkers. De invloed van het binnenmilieu op de gezondheid van de werknemer is namelijk veel gecompliceerder dan arbo-regelgeving, nationale en internationale geldende normen suggereren. Daarom pleiten wetenschappers uit diverse landen voor meer onderzoek om de precieze invloed van temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie op de gezondheid in kaart te brengen.

Hoe ga jij om met klachten over het binnenklimaat?

Doordat er nog veel op dit gebied onduidelijk is, heeft het ook invloed op hoe werkgevers omgaan met klachten van medewerkers. Hoe ga je met klachten om als uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat voldoet aan de geldende normen? Wat doe je als een paar medewerkers gezondheidsklachten hebben terwijl de rest nergens last van heeft? Wat doe je als één medewerker zulke ernstige gezondheidsklachten heeft dat hij/zij niet meer in staat is het werk naar behoren uit te voeren? Er zijn praktijkvoorbeelden waar dit soort situaties tot een impasse tussen werkgever en werknemer hebben geleid.

Wij vinden het daarom belangrijk dat meer organisaties in Nederland zich bewust worden van het belang van een goed binnenklimaat. Laat je bijvoorbeeld goed informeren over duurzaam bouwen, duurzaamheidscertificaten en keurmerken. En over wat je kan ondernemen in een bestaand pand om problemen te verhelpen en/of te voorkomen. Als facilitaire dienstverleners helpen wij je graag hierbij. Wij hebben de expertise in huis om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers in een prettig binnenklimaat werken. Wil je meer informatie over wat wij voor jou op dit gebied kunnen betekenen? Laat het ons weten.