Best FM practices tegen Coronavirus

Welke facilitaire maatregelen nemen organisaties op dit moment?

Binnen de Flexim Group is er een grote diversiteit aan (internationale) opdrachtgevers. Variërend van dynamische IT-bedrijven tot dienstverleners in de zorgbranche. Nu ook Nederland in de ban is van het coronavirus, zien wij dat ervan uit binnen- en buitenland diverse aanvullende preventieve maatregelen genomen worden. Vanuit onze facilitaire expertise volgen wij de dagelijkse ontwikkelingen en conformeren wij ons aan het beleid van onze opdrachtgevers.

Welke facilitaire maatregelen worden er op dit moment zoal genomen en zijn deze altijd dezelfde?

Zo zien wij dat de richtlijnen van het RIVM door organisaties verschillend worden geïnterpreteerd danwel de maatregelen verschillend worden toegepast. Maatregelen die momenteel toegepast worden zijn;

Het beperken van het contact (afstand houden van 2 meter), beperken van het reizen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Deze maatregelen lijken deels voort te komen uit de richtlijnen van het RIVM indien er sprake is van thuisisolatie(https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/thuisisolatie).

Andere facilitair relevante maatregelen vanuit het RIVM blijven beperkt, maar zijn wel de basis binnen het facilitaire domein. Graag delen wij enkele maatregelen zoals deze door onze opdrachtgevers (of Flexim zelf) toegepast worden;

 

Zakelijke contactmomenten

Minimaliseer waar mogelijk contacten met bezoekers, leveranciers en/of andere partijen. Gedurende de komende periode wordt geadviseerd om vergaderingen en/of gesprekken met derden te beperken tot het hoogstnoodzakelijke en daar waar het kan deze besprekingen via video conference of telefonisch te organiseren.

Voor mensen uit Brabant wordt momenteel al geadviseerd om thuis te werken als dat mogelijk is. Zorg ervoor dat, indien mogelijk, personeel voorbereid is om thuis te kunnen werken. Indien men toch op kantoor komt werken is er bij binnenkomst de mogelijkheid de handen te reinigen.

 

Catering

In het bedrijfsrestaurant liggen vaak losse producten die met de hand gepakt worden. Denk hierbij aan losse sneden brood, broodjes, los fruit, losse plakjes beleg. Deze producten kunnen vervangen worden door producten die per stuk verpakt zijn. Ook fruit die met de hand gepakt worden en met schil opgegeten kan worden, kunnen vervangen worden door fruit met een oneetbare schil, zoals mandarijnen, kiwi’s, bananen, etc.

 

Schoonmaak

Een van de belangrijkste maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is hygiëne. Naast het goed communiceren van deze maatregelen kan je vanuit facility zorgen voor voldoende zeep en wegwerp tissues. Daarnaast kan de intensiviteit van de schoonmaak verhoogd worden, waarbij er extra aandacht besteed wordt aan de vlakken die vaak aangeraakt worden. Zo kunnen handvatten, deurknoppen, etc. extra gereinigd worden. Bij veel van onze opdrachtgevers is dit inmiddels in gang gezet.

 

Receptie

Voor de bijeenkomsten/bezoeken die niet uitgesteld of op afstand kunnen, kan er voor het betreden van het pand een vragenlijst ingevuld worden. Hierin kan je vragen of men onlangs in een risicogebied is geweest, iemand in de naaste omgeving kent die onlangs in een risicogebied is geweest en klachten vertoond. Mocht beide vragen met ja beantwoord worden, dan kan je deze persoon toegang tot het pand weigeren. In het geval dat er geen medewerking wordt verleend zal een beveiliger de betrokkene naar buiten begeleiden.

Het ontvangen van contractors wordt bij diverse opdrachtgevers uitgesteld. Zo kan technisch onderhoud aan installaties dat niet noodzakelijkerwijs in de komende weken dient te worden uitgevoerd ook later ingepland worden.

 

Openingstijden

In enkele gevallen kiezen opdrachtgevers ervoor om te gaan werken in ‘shifts’ waardoor kritische processen doorgang kunnen blijven vinden en het risico op besmetting wordt verlaagd. Dit vraagt ruimere openingstijd

en van het kantoorpand, aanpassing van beveiliging en open- en sluitronden.

 

Hygiëne

 

Gezien de huidige uitbraak in Nederland worden medewerkers nogmaals attent gemaakt op de hygiënemaatregelen op de werkvloer die ook geadviseerd worden om griep te voorkomen. Regelmatig handen wassen dus

. Veelal wordt er tevens desinfecterende handgel uitgedeeld.

(Flex)werkplekken

Met name bij (flex)werkplekken krijgen muizen, toetsenborden, deurkrukken en drukknoppen extra aandacht bij het schoonmaken, immers dit zijn bekende verzamelplaatsen voor bacteriën

Tevens is naast het afstand bewaren in vergaderruimten ook het ventileren een aandachtspunt. Verse lucht dan wel het verhogen van de ventilatievoud verkleind de kans op besmetting. Regel desnoods dat de airco een extra onderhoudsbeurt krijgt.

Kortom, zorg voor een gezonde werkplek!

 

Wij nodigen u uit om uw ervaringen met ons te delen. U kunt reageren naar communicatie@fleximgroup.com