brandalarm

Loze brandalarmen terugdringen én kosten besparen? Het kan...

Veel panden hebben nog een directe doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de Veiligheidsregio. Namens Flexim beheer ik een pand waar nog een directe doormelding aanwezig was. Wat nog weinig mensen weten, is dat een dergelijke doormelding naar de RAC bij weinig kantoorpanden nog een wettelijke verplichting is.

Wettelijke verplichting

Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een intern alarm van een gedetecteerde brand rechtstreeks door te melden naar de Regionale Alarm Centrale. Er is een wettelijke plicht tot rechtstreeks doormelden wanneer in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen. Denk hierbij aan zorginstellingen, zorgwoningen, onder bepaalde voorwaarden ook kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar, gevangenissen etc.

 

Kosten besparen 

Deze betreffende klant valt hier niet onder. Daarom is dit contract opgezegd en omgezet naar een doormelding naar de Particuliere Alarm Centrale van de klant.

Met een eenmalige investering van rond de € 1.750,- en een verlaging van de jaarlijks aansluitkosten met € 1.000,- is dit binnen 2 jaar terugverdiend. Naast de kostenbesparing help je ook de Veiligheidsregio’s met het terugdringen van valse meldingen. Mijns inziens een win-win situatie.

 

Wilt u ook weten of uw gebouw nog een dergelijke doormelding naar de Regionale Alarm Centrale nodig heeft? Ik sta u graag te woord. U kunt mij bereiken op 06-30268228 of per e-mail op benny.rutten@fleximgroup.com.