Hoe facility managers energiebesparend gedrag kunnen stimuleren

Op nationaal en Europees niveau zijn afspraken gemaakt om energiebesparende maatregelen te treffen om klimaatverandering tegen te gaan. In het kader hiervan verduurzamen gebouweigenaren hun panden. Maar wat flink wordt onderschat is de invloed van het gedrag van gebruikers; tot 30% van het energieverbruik binnen organisaties is namelijk pure verspilling. 

 

Gebruikers zijn tijdens werktijd onvoldoende bezig met duurzaamheidsdoelstellingen. De aandacht ligt in het geheel op de core business en de orde van de dag. Voor facility managers is daarom een taak weggelegd om medewerkers binnen bedrijven te stimuleren om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Als facilitair dienstverlener geeft Flexim drie tips.

Tip 1. Nudging: het beïnvloeden van de beslissing op het moment suprême  

Als facilitair manager kun je het gedrag van mensen op een voorspelbare manier beïnvloeden, zonder opties te verbieden en/of financiële prikkels te geven. Gedragswetenschappers noemen deze techniek ‘nudging’, wat een duwtje in de goede richting betekent. Met kleine aansporingen en subtiele aanpassingen in de omgeving wordt gedrag positief beïnvloed.

  • Denk aan stickers in de vorm van voetstappen die leiden naar de trap om het trapgebruik te stimuleren en het liftgebruik te verminderen.
  • Of het plaatsen van kleinere borden in de kantine, waardoor de vaatwasser minder vaak hoeft te draaien.

Tip 2.  Het podium pakken bij bedrijfstrainingen en workshops

Facilitaire managers kunnen tijdens bedrijfstrainingen en workshops het podium pakken. Maak medewerkers op een boeiende manier bekend met de bedrijfsdoelstellingen ten aanzien van energieverbruik. Communiceer de stappen die worden genomen. Betrek medewerkers in het verduurzamingsproces en geef tips en tricks hoe ze persoonlijk kunnen bijdragen. Op deze manier creëer je draagvlak binnen de organisatie.

Tip 3. Narrowcasting: maak het visueel op beeldschermen 

Met narrowcasting kunnen facilitaire managers - door informatie op beeldschermen in kantoren te plaatsen -  medewerkers deelgenoot maken van energieverbruik en energiebesparende maatregelen. Deel ieder succes op de beeldschermen: klein en groot.

  • Op zo’n scherm kun je bijvoorbeeld het energieverbruik van een pand visueel weergeven. Laat real time zien hoeveel kWh wordt verbruikt. Deel maandelijks de meterstanden en vermeld of er sprake is van een toename of afname ten opzichte van de vorige periode of dezelfde periode een jaar geleden. 
  • Liggen er zonnepanelen op het gebouw? Maak dan visueel hoeveel energie deze opwekken. Bijvoorbeeld door een vergelijking te maken met het verbruik van een specifiek elektrisch apparaat. 
  • Deel informatie over hoeveel energie een laptop, kopieermachines, een desktop en andere apparatuur per dag gebruiken. En hoeveel wordt bespaard door ’s nachts die apparaten uit te zetten.
  • Stimuleer medewerkers met behulp van nudging om aan het einde van de werkdag de verlichting op hun kantoor uit te doen en maak visueel hoeveel besparing dit oplevert.

Het vraagt om een doordachte aanpak om medewerkers te stimuleren actief bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. Wil je advies op maat ontvangen hoe je het energieverbruik in jouw organisatie kan verminderen? Neem contact op met Flexim. Onze facilitaire professionals staan voor jou klaar.