Gebouwbeheer op afstand? Juist nu!

Bij veel bedrijven werken medewerkers nu vanuit huis, maar het beheer van de panden blijft uiteraard doorgaan. In plaats van te denken wat er nu wellicht allemaal niet meer kan, kijk goed wat er allemaal wél kan in deze tijd.

In deze blog lichten we twee mogelijkheden uit die juist nu opgepakt kunnen worden.

  1. Technisch gebouwonderhoud
  2. Grootschalige projecten

Technisch gebouwonderhoud

Gebruik jouw kennis van de diverse locaties om storingen te melden bij je leveranciers. Is het pand gesloten voor medewerkers en bezoekers? Dan zijn er uiteraard ook andere werkzaamheden die opgepakt kunnen worden, namelijk het wettelijk verplicht (zie ook onze checklist compliance) en preventief onderhoud. Doordat vaste partners goed de weg weten in jouw panden kunnen zij, waar mogelijk, zelfstandig dit onderhoud blijven uitvoeren. Zoek hierin de combinatie met de soft services kant om ervoor te zorgen dat jullie hierin gezamenlijk optrekken en een veilige werkomgeving kunnen realiseren. Bijkomend voordeel hiervan is dat de pandgebruikers geen overlast ervaren gedurende de werkzaamheden.

Grootschalige projecten

Staat er een verbouwing gepland? Of moet er een installatie vervangen worden? Maak dan nu gebruik van het feit dat er geen medewerkers in het pand werken. Als het pand leeg staat is er geen overlast voor de medewerkers. Bij bijvoorbeeld een project zoals het reinigen van luchtkanalen waar de monteurs het plafond over de gehele verdieping moeten open maken, kunnen ze gerust hun gang gaan. Normaliter zou hier hele goede afstemming over plaats moeten vinden zodat medewerkers geen hinder ondervinden. Deze afstemming zorgt ervoor dat een dergelijk project langer duurt, er moeten immers meer uren gemaakt worden en zullen de kosten normaliter hoger zijn. Voordelen zijn dus geen of minimale overlast en kostenbesparing!

Kortom; probeer projecten naar voren te halen nu er heel weinig medewerkers op kantoor aanwezig zijn. Wil je sparren over welke werkzaamheden jullie nu kunnen uitvoeren? Neem dan contact op met onze accountmanager Anne van Dijke via anne.vandijke@fleximgroup.com.